Chính sách bảo mật thông tin cho trang web Co-Created English

I. Giới thiệu

Trang web Co-Created English là nơi cung cấp kiến thức tổng hợp, đa dạng các lĩnh vực từ giáo dục, sức khỏe, đời sống, mẹo vặt … Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và mang đến trải nghiệm truy cập trang web an toàn và bảo mật.

II. Thu thập thông tin

  1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và liên lạc với khách hàng khi cần thiết.

  1. Thu thập thông tin về hoạt động trên trang web

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của khách hàng, bao gồm các trang đã truy cập, thời gian truy cập và các thông tin khác liên quan đến lưu lượng truy cập trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải tiến trang web và mang đến trải nghiệm truy cập tốt hơn cho khách hàng.

III. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin được bảo vệ an toàn. Chúng tôi sử dụng công nghệ bảo mật như SSL để mã hóa thông tin và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc nếu bắt buộc theo pháp luật.

IV. Quyền lợi của khách hàng

  1. Quyền truy cập thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó nếu cần thiết.

  1. Quyền từ chối thu thập thông tin

Khách hàng có quyền từ chối chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

  1. Quyền sử dụng trang web

Khách hàng có quyền sử dụng trang web của chúng tôi và truy cập vào tài liệu học tập và dịch vụ của chúng tôi.

V. Biện pháp bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn và không bị tiết lộ ra bên ngoài trang web của chúng tôi. Chúng tôi áp dụng các công nghệ bảo mật hiện đại như mã hóa dữ liệu, Firewall, Antivirus và các phương pháp kiểm tra an ninh cơ bản để đảm bảo an toàn thông tin khách hàng trước các mối đe dọa an ninh mạng.

Chúng tôi đào tạo nhân viên về chính sách bảo mật thông tin và các quy trình liên quan đến xử lý thông tin cá nhân của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi thiết lập các quy định nội bộ để đảm bảo an toàn và không tiết lộ thông tin của khách hàng ra bên ngoài.

VI. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với khách hàng khi cần thiết và cung cấp thông tin và chương trình khuyến mãi mới nhất.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của khách hàng để phát triển và cải tiến trang web, mang đến trải nghiệm truy cập tốt hơn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin để nghiên cứu và phân tích thị trường, đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

VII. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc nếu bắt buộc theo pháp luật. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân khi bắt buộc tuân thủ quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhà nước.

VIII. Quyền lợi của khách hàng

Khách hàng có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó nếu cần thiết. Khách hàng cũng có quyền từ chối chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

IX. Kết luận

Chính sách bảo mật thông tin của Co-Created English cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách an toàn và bảo mật. Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ an toàn và không bị lộ ra bên ngoài.