Chào mừng đến với trang web của Co-Created English! Trang web này cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho người dùng trên toàn thế giới. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

  1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, đều thuộc quyền sở hữu của Co-Created English hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác. Bạn chỉ được sử dụng nội dung này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bất kỳ sử dụng nội dung trái phép nào đều bị cấm.

  1. Sử Dụng Trang Web

Bạn cam kết sử dụng trang web này một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web này để phân phối các nội dung bất hợp pháp, gây hại hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác. Bạn đồng ý không sử dụng trang web này để tạo ra bất kỳ sự cố gắng nào để truy cập trái phép vào các tài khoản, hệ thống hoặc mạng của Co-Created English hoặc các bên thứ ba khác.

  1. Bảo Mật Thông Tin

Co-Created English cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và không lạm dụng thông tin của người khác trên trang web này. Bạn cũng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của người khác hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư của họ.

  1. Thay Đổi Điều Khoản

Co-Created English có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra lại điều khoản và điều kiện này thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất. Việc sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này được áp dụng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi này.

  1. Quyền Riêng Tư

Co-Created English cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành về quyền riêng tư. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi trên trang web này.

  1. Giới Hạn Trách Nhiệm

Co-Created English không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất mát dữ liệu, thiệt hại do virus hoặc các chương trình độc hại khác, hoặc thiệt hại do sử dụng trái phép của bên thứ ba. Bạn đồng ý sử dụng trang web này và các dịch vụ của chúng tôi trên cơ sở “như đang có” và “như có sẵn”.

  1. Chấm Dứt Hợp Đồng

Co-Created English có quyền chấm dứt hợp đồng sử dụng trang web này và các dịch vụ của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong hợp đồng này. Việc chấm dứt này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước.

  1. Liên Kết

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Co-Created English không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng các trang web của bên thứ ba này là trách nhiệm của bạn.

  1. Luật Áp Dụng

Hợp đồng sử dụng trang web này và các dịch vụ của chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia nơi trang web này hoạt động.

  1. Thỏa Thuận Toàn Bộ

Hợp đồng sử dụng trang web này và các dịch vụ của chúng tôi đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Co-Created English và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó liên quan đến trang web này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong hợp đồng này, bạn nên ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng này.