Project Description

VeriPro Foundation

– Đối tượng: Học viên lớn tuổi (sinh viên, người đi làm) đã từng học qua tiếng Anh, nhưng bị mất cơ bản do không thực sự đầu tư thời gian và công sức, hoặc bị quên sau nhiều năm không sử dụng

– Thời gian: 17 buổi x 2.5 tiếng / buổi (đã bao gồm một buổi kiểm tra cuối khoá)

– Nội dung: Học viên cùng giáo viên ôn tập từ vựng và hệ thống lại ngữ pháp tiếng Anh tương đương với trình độ A2 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR). Khoá học giúp học viên hiểu và luyện tập ngôn ngữ nói về cuộc sống gần gũi xung quanh mình (gia đình, bạn bè, trường lớp, công việc), hỏi han, tìm kiếm sự trợ giúp, nói chuyện hàng ngày ở mức độ dễ đến trung bình và các chức năng ngôn ngữ cơ bản khác.

– Khoá học cũng hữu ích cho những học viên cần ôn lại từ vựng và ngữ pháp nền tảng trước khi nhắm đến các bài thi cao hơn như TOEIC, IELTS hoặc TOEFL.

– Giáo trình: Các bài học được biên soạn phỏng theo hai bộ sách nổi tiếng Solutions và Cutting Edge với nội dung gần gũi với học viên Việt Nam và các hoạt động tương tác xuyên suốt khoá học.

Đăng ký ngay

VeriPro Foundation:

Lesson Topic Vocabulary Grammar Learning Strategy
1 Introduction Personal information

Ability & permission

English sounds

be

have got

articles

this, that, these, those

Introduction to learning strategy
2 Family & friends Family

Singular & plural nouns

present simple Approach
3 Everyday lives Daily routine

Prepositions of time

have to

adverbs of frequency

question words

Notice
4 Style Clothes

Adjectives

present continuous Find
5 Review 1 Apply
6 Food Foods & drinks

Adjective + preposition

there is & there are

some & any

how much & how many

a lot of / a few / a little

Self-study task
7 The city Places

Words that go together

comparatives

superlatives

Self-study task
8 In the wild Animals

Prepositions of place

past simple: regular

past simple: be & can

Self-study task
9 Review 2 Self-study task
10 Digital world Computers

Phrasal verbs

past simple: irregular Self-study task
11 Living an active life Sports

Hobbies

Noun suffixes

going to

will

Self-study task
12 Home Things in the house

Confusable verbs

present perfect Self-study task
13 Review 3 Self-study task
14 General review Self-study task
15 General review Self-study task
16 General review Self-study task
17 Final test & feedback
Apply Today

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Ngọc Anh

IELTS 8.0

– Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và giảng dạy tiếng Anh, ĐH Hà Nội & Victoria (Australia).

– Cử nhân chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Kinh Nghiệm

– 3 năm tại trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ.

– 3 năm tại trung tâm tiếng Anh Domino (tiếng Anh giao tiếp cho người lớn).

– Đào tạo kỹ năng thuyết trình và phát âm cho người đi làm (cá nhân).

Phạm Xuân Hoàng

IELTS 8.0 – TOEIC 990

– Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và giảng dạy tiếng Anh, ĐH Hà Nội & Victoria (Australia).

– Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Ristumeikan APU, Nhật Bản.

– Chứng chỉ Kiến thức giảng dạy, Cambridge ESOL, Vương Quốc Anh.

Kinh Nghiệm

– 8 năm tại trung tâm Anh ngữ RES (IELTS, TOEIC).

– 1 năm tại EQuest Academy (tiếng Anh học thuật cơ bản, TOEIC).

– 1.5 năm tại Học Viện Ngoại Giao (thuyết trình, đọc).

Join Over 500 Students Enjoying CCE Now

CO-CREATED ENGLISH – MOVE BEYOND